Zamówienie

Zlecenia przyjmujemy przede wszystkim drogą elektroniczną. Każde tłumaczenie wyceniamy bezpłatnie w ciągu 10-30 minut od otrzymania plików źródłowych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Prosimy o dołączenie informacji na temat języka, na który ma zostać przetłumaczony załączony dokument, proponowanego terminu realizacji oraz (ewentualnie) dodatkowych wymogów, takich jak obróbka graficzna lub konwersja do określonego formatu. 

Wszelkie pytania można również kierować telefonicznie pod numer telefonu 794 489 666 lub korzystając z zamieszczonego obok formularza.